Forskare bland klippblock

Provtagning på Gronehognas sydsida. Foto: Fredrik Hägglund

Expeditionsläkaren

Expeditionsläkaren med sin traumaväska på ryggen. Foto: Håkan Grudd

Forskare borrar i stenblock

Varma borrbatterier och varm provtagare! Foto: Fredrik Hägglund

Tält i solnedgång

Vintern kommer, solen börjar nu snabbt närma sig horisonten på kvällarna. Foto: Fredrik Hägglund