1899–1902 ägde den svensk-ryska gradmätningsexpeditionen rum vid Sorgfjorden på Svalbard. Nu, mer än 100 år senare, ska svenska forskare tillbaka för att se vad som finns kvar och göra om mätningarna.

Dag Avango från KTH berättar att en av de saker som de studerar är hur samhällen och regioner i Arktis hanterar lämningar av tidigare verksamheter som inte är igång länge, till exempel gruvdrift, militärbaser eller, som i det här fallet, forskningsstationer.

Vid Sorgfjorden så finns det en forskningsstation som byggdes i samband med den svensk-ryska gradmätningsexpeditionen 1899–1902. Syftet med expeditionen och forskningsstationen var att testa hypotesen att jorden plattas av mot polerna, vilket bara var en hypotes vid den här tiden, och man skulle prova hypotesen med konkreta mätningar i fält.

Under sommarens expedition ska forskarna dokumentera det som finns kvar efter den här stationen, dels för att förstå hur de la upp sitt arbete under den här expeditionen. Men också för att se hur den har använts i efterhand och hur den används idag som besöksmål för turism.

Musik: The Tea Party av Dexter Britain

About