Arktiska öar-gruppen

Christina, Tomas, Åsa, Nico, Patricia och Fredrik på Ellesmere Island. Foto: Patricia Pecnerova

Vår lilla fältgrupp har fått tillökning och vi är nu sex personer, vilket gör att vi kan effektivisera arbetet ytterligare genom att gå i tre team med två personer i varje. Polarforskningssekretariatet har en lärarstipendiat ombord på expeditionen och efter några dagar ombord tillsammans på Oden visade det sig att årets lärare i grunden är biolog och att vårt ekologiprojekt tilltalade Christina ämnesmässigt. Vi hoppas att det leder till en kunskapsöverföring kring arktiska ekosystem till gymnasieeleverna hemma i Gimo, Uppland.

Sedan några dagar tillbaka är vi i land på Ellesmere Island i Kanada och även här hittar vi spår av varg, räv, myskoxar, lämlar och renar i den karga miljön med sparsam vegetation. En liten grupp om tre harar håller till nära lägret och skuttar ibland ner till sjön för att dricka och i en liten tjärn en bit bort håller fyra familjer snögäss till med sammanlagt 22 ungar som knappt är flygfärdiga än. De övar på vattenytan och flaxar och prövar vingarna. I sjöarna runt oss finns röding och smålommarnas kacklande hörs över dalgångarna.