I måndags när vi flög in över området såg det ut som om det bara bestod av gammal sjöbotten och sten utan vidare biologiskt liv. När vi landat frågade piloten oss vad vi skulle göra i denna stenöken, ”här finns ju inte ett liv”. Just då tänkte även jag dessa tankar men nu efter två dagars inventeringar har jag fått ändra denna syn. Även om området i det närmaste liknar mina fantasier av ett månlandskap, så finns här fullt av liv. Vi har sett korpar, labbar och flera arter av vadare. På marken hittar vi fullt av spår efter lämmel, vesslor, fjällräv, hare och inte minst myskoxe. Vi har även hittat lämningar av varg och rovfåglar.

Så helt klart finns här liv, bara inte i så hög densitet som i områden längre söderut. En fjällräv har utforskat vår diskplats i älven och en myskoxe var väldigt fundersam över vilka vi var när vi lade ut transektrutorna alldeles bredvid. Den betade, tittade, markerade revir, betade, tittade och lunkade sedan iväg.

De kommande dagarna kommer vi fortsätta att inventera detta område som är bland de nordligaste landområdena utan is i världen. Så nu hoppas vi bara på att hitta de levande myskoxarna och inte bara lämningarna efter dem.

Larv

Liv i polaröknen. Foto: Åsa Lindgren