I sommar åker en forskningsexpedition till två isolerade platser i ryska Arktis för att undersöka klimatförändringarnas konsekvenser. Anders Angerbjörn från Stockholms universitet berättar att den snabba klimatförändringen vi har idag gör att många arter flyttar längre norrut, långt norr om trädgränsen. Vi tror att den här processen fortsätter ända upp till ishavets gräns, men att den stannar där. Då får vi kvar arktiska arter på de arktiska öarna.

Så vi vill jämföra arktiska öar med fastlandet i det här projektet. Vi vill titta på de ekologiska funktionerna och jämföra dem på riktiga arktiska ekosystem med såna som är påverkade av de mer sydliga arterna.

Genom att titta på permafrosten som är ett fantastiskt bibliotek, så kan vi då jämföra artsammansättningen 2 000 år tillbaka i tiden och kanske ända ner till 12 000 år tillbaka i tiden. Och baserat på det kan vi sen förutspå vilka effekter och ekologiska konsekvenser den nuvarande klimatförändringen kan få.

Musik:
The stars are out interlude by Dexter Britain
dexterbritain.com