Det kalla och torra arktiska klimatet på Svalbard anses vara bevarande för främst organiskt material men även för metaller. För att mäta korrosiviteten på metallkuponger har mätstationer placerats vid Sveagruvan, en i förrådet för insamlade äldre föremål och en i utomhusmiljön. Dessa fungerar samtidigt som referenser för ett pågående forskningsprojekt på Riksantikvarieämbetet. Resultaten kommer att analyseras efter sex månaders exponering och ska jämföras med resultaten från Sverige.

Se forskarrapport: The preservation of artefacts in the Arctic environment