Expeditionen var ett samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) och Polarforskningssekretariatet. OATRC 2013 var ett projekt inom SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology), som är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd med NTNU som värd. Expeditionen var en uppföljning av en expedition i samma område 2012.

OATRC 2013 var inte en del av forskningsprogrammet SWEDARCTIC.

Forskningen ombord

Ombord på Oden studerade den norska forskargruppen bland annat havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper, isbrytaren Odens prestanda och framkomlighet under skiftande isförhållanden samt egenskaper hos drivande havsis och isberg under varierande meteorologiska och oceanografiska förhållanden. Under expeditionen testades och utvärderades även ny teknologi.

Konstnärsprogram

Ljudkonstnären Åsa Stjerna utsågs till stipendiat inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram och arbetade ombord på isbrytaren Oden under expeditionen.

Åsa Stjerna är en konstnär som knyter ihop naturvetenskaplig forskning och konst. Med sin platsspecifika ljudkonst utforskar hon det offentliga rummet och aktiverar platsernas bakomliggande, men inte alltid förnimbara, strukturer.

Ombord på Oden fortsatte Åsa den konstnärliga utforskningen av havet, i termer av ett offentligt rum med hög global relevans.

Forskningsledare

Raed Lubbad
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU