Forskningsprojektet Early Neoproterozoic Orogeny in the Arctic (NOA) undersökte utvecklingen av fjällkedjor i de arktiska områdena under eran neoproterozoikum, dvs. för 1 000–542 miljoner år sedan. Expeditionen NOA-Svalbard gjorde det möjligt för forskarna att bland annat få klarhet i hur områdenas naturresurser har tillkommit och utvecklats samt få en ökad förståelse för hur de tektoniska sättningarna såg ut före den palaeozoiska fjällkedjebildningen.

Forskningsledare

Henning Lorenz
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet