Ulf Jonsell vid AWSen på Vestfonna. Foto: Veijo Pohjola.

Ulf Jonsell vid AWSen på Vestfonna. Foto: Veijo Pohjola

Vid det förra internationella polaråret 1957–1958 upprättades en svensk-finsk-schweizisk forskningsstation på Nordostlandet, Svalbard. Stationen användes som en året-runt station under två år, och efter denna period som bas för ett antal svenska sommarexpeditioner. Inför det fjärde polaråret gick nordiska forskare samman i ett initiativ att använda stationen som bas för verksamheter under det nuvarande polaråret. Idag är vi 55 forskare från sju länder som är aktiva inom IPY-projektet KINNVIKA. Under 2007 hade vi två expeditioner till Kinnvika, den ena var en svensk-finsk glaciologisk expedition på fyra personer som under våren satte ut mätstationer som skall användas för arbetena på glaciären Västisen (eller Vestfonna) under perioden 2007–2010. Sommaren 2007 användes det polska forskningsskeppet Horyzont II för att skeppa utrustning och förnödenheter till Kinnvika inför sommarens och den kommande vårens aktiviteter. Under sommaren 2007 var 26 personer aktiva med forskning och logistik  vid den 50 år gamla stationen Kinnvika, som med detta väcktes upp ur sin törnrosasömn.

Se forskarrapport KINNVIKA – A multidisciplinary and multinational platform for arctic warming and impact research during the fourth International Polar Year

Bild av Kinnvika forskningsstation från MS Farm, september 2005. Foto: Veijo Pohjola.

Bild av Kinnvika forskningsstation från MS Farm, september 2005. Foto: Veijo Pohjola