Det här forskningsprojektet undersökte den periglaciala miljön på jorden som en jämförbar miljö till Mars kalla områden. Genom att studera dessa landområden kan vi få en bättre förståelse för hur klimatet på Mars har utvecklats över tid.

Svensk deltagare

Andreas Johnsson
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet