Fältforskningen bestod av observationer av klimatförändringarnas påverkan på miljön och intervjuer med aktörer inom näringsliv och forskning om deras strategier i ett föränderligt Arktis. I kursen togs också konsekvenserna upp för de boende i Arktis och det ökande intresset för naturresurser, sjöfart och policyfrågor i och runt Arktis.

Kursen arrangerades av KTH i samarbete med University of Illinios. Kursen hade en nära koppling till forskningsprojektet Assessing Arctic Futures (Mistra), som kan använda resultaten i forskningssyfte. Polarforskningssekretariatet bidrog med stöd till fältkursen.

Forskningsledare

Dag Avango
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH