I sommar kommer en forskare från Uppsala universitet att delta i en tysk geologisk expedition till Ellesmereön i Kanada.