Neoproterozoikum är tidsperioden för mellan 1000 miljoner och 542 miljoner år sedan. Inom det geologiska forskningsprojektet Neoproterozoic Arctic Connection (NAC) undersöker forskarna möjliga kopplingar mellan bergarter från denna period som går att hitta både på sydvästra Svalbard och på Ellesmereön i Kanada. Dessa element kan en gång ha bildat delar av en kontinuerlig terräng, som sträckte sig längs den nordligaste kanten av Grönland och Kanada till Alaska.

Forskarna kommer att samla in prover från stenar och klippor vid Yelverton Inlet på norra Ellesmereön. Insamlade prover kommer att användas för mikrokemiska och isotopiska analyser.

Expeditionen leds av tyska Federal Institute for Geosciences and Natural Resources (BGR).

Svensk deltagare

Jaroslaw Majka
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet