Andrew Margolin är biogeokemist vid Virginia Insitute of Marine Science och bloggar om första veckan av Arctic Ocean 2018.