Dallmannlaboratoriet

Dallmannlaboratoriet, som ägs av tyska Alfred-Wegener-Institut, men drivs av den argentinska personalen vid forskningsstationen Carlini. Här bor vi de närmaste 10 veckorna. Foto: Anders Torstensson

Vi är nu äntligen anlända till den argentinska forskningsstationen Carlini där vi ska spendera de kommande tio veckorna. Från att vi lämnade Göteborg tog det oss 14 dagar att nå hela vägen fram. Vi fick vänta i fem dygn på att göra den sista etappen från Fildes- till Potterhalvön där Carlini ligger. Vi är installerade i ett rum som vi delar med en argentinsk kollega, och vi har äntligen fått möjlighet att tvätta våra smutsiga kläder. Det är ungefär 50 personer på stationen och mycket bra stämning.

Pumpinstallation

Mikael installerar luftpumpar under våtlaboratoriet. Foto: Anders Torstensson

Vädret är dessvärre ganska ostabilt och blåsigt just nu. Men vi fick en väderlucka i går som tillät oss att åka ut med båten och börja med insamling av material till våra experiment. Eftersom isen skrapar bort det mesta som växer i strandkanten måste vi ner på minst fem meters djup för att hitta alger. Därför dyker Anders för att samla in material till våra laboratorieexperiment. Tillsammans med kollegor från Argentina och Belgien har vi ett dyklag som utför insamling och experimentellt arbete under vattenytan. Det är 0 ºC i vattnet och begränsad sikt (ca en meter), eftersom vi dyker vid en glaciär som för med sig mycket sediment från land när den smälter. Därför försvåras arbetet en aning och ställer höga krav på både utrustning och dykare.

Dykare

Francesca Pasotti från Ghent University samlar bottenlevande mikroalger till våra laboratorieexperiment. De bruna biofilmerna skrapas lättast bort från sedimentet med hjälp av vanlig sked. Foto: Anders Torstensson

Samtidigt har vi installerat oss i labben, som består av inredda containrar. Det är ganska trångt men vi samsas om den plats som finns. Med materialet som samlats in kan vi snart starta experiment där vi är intresserade av hur mikrobiella algsamhällen påverkas av klimatförändringar. Vi är både intresserad av ekologiska och fysiologiska frågeställningar, som t.ex. vilka arter som gynnas/missgynnas av en förändrad miljö.

Forskningsstationen Carlini

Forskningsstationen Carlini med en elefantsäl i förgrunden. Foto: Mikael Hedblom