Jenny

Jenny Newall är expeditionens doktorand. Expeditionen kommer att vara en viktig del av hennes avhandling. Foto: Henrik Törnberg

Neil Glasser, Nat Lifton, Ola Fredin och Jenny Newall är expeditionens fyra forskare. Om inte de hade behövt åka hit och leta efter stenar så hade det inte blivit någon expedition överhuvudtaget. Alla expeditionsdeltagarna tillsammans, både forskare och logistikpersonal, behövs för att kunna genomföra en expedition av det här slaget, men det är forskningen som utgör själva drivkraften för genomförandet.

Neil, Nat, Ola och Jenny har inget enkelt projekt. De letar efter stenar på en kontinent som till 98% består av is. De är även väldigt noga att hitta rätt sorts stenar. Det skall vara stenar som är transporterade av isen och placerats på berg som inte täcks av is. Det måste dessutom vara utom tvivel att stenen ska ha kunnat hamna på den platsen utan isens hjälp. Dessutom måste stenen innehålla tillräckligt mycket kvarts, annars duger den inte.

Neil Glasser är geomorfolog och expert på att tolka och förstå de olika landformer som vi stöter på här i Antarktis. Foto: Carl Lundberg

Neil Glasser är geomorfolog och expert på att tolka och förstå de olika landformer som vi stöter på här i Antarktis. Foto: Carl Lundberg

Det är intressant och lärorikt att vara med när de letar, diskuterar och ibland även borrar och hackar för att få loss en sten i lagom storlek. Vi andra hjälper gärna till att leta och har även lyckats göra en del godkända fynd.

Forskargruppen är, precis som logistikteamet, sammansatt för att skapa en grupp med blandad specialistkompetens för att skapa en bredd inom det geologiska ämnesområdet.

För Neil är detta hans tredje expedition i Antarktis, han är geomorfolog och expert på att tolka och förstå de olika landformer som vi stöter på. Nat är experten på labmetoder och provtagning. Det är ofta med hans erfarenhet som gruppen kan avgöra om den aktuella stenen är värd att provta. Alla stenar är inte lämpliga för den analysmetod som sker efter att vi är tillbaka efter avslutad expedition. För Ola är detta hans andra Antarktisexpedition. Ola är expert på att göra satellitbildsanalyser. Analyserna använder vi för att identifiera vilka klippor som kan värdefulla att ta sig till. Jenny är expeditionens doktorand. Som doktorand är detta är en viktig del av den avhandling som hon ska skriva som sitt första stora forskningsprojekt.

Nat sitter frmed sin utrustning framför sig

Nat Lifton är experten på labmetoder och provtagning. Han hjälper till att avgöra om de olika aktuella stenarna är värda att ta prover från. Foto: Henrik Törnberg

Internationella samarbeten är mycket utbrett inom forskningen i Antarktis. Vår expedition består av deltagare från Sverige, Norge, Storbritannien och USA. Det totala forskarteamet består även av en grupp forskare som inte är med på denna resa, men ändå utgör en viktig del av projektet. Så därför skall även Tyskland med på listan för det forskarkonglomerat som bygger upp denna expedition.

Efter att expeditionen avslutats är det en lång process att analysera proverna i laboratorium. Sedan ska forskarna skriva forskningsartiklar och få dem publicerade. Vi hoppas på att kunna få läsa de första publicerade resultaten från expeditionen under slutet av 2017 eller i början av 2018.

Ola Fredin är expert på att göra satellitbildsanalyser. Analyserna använder vi för att identifiera vilka klippor som kan värdefulla att ta sig till. Foto: Henrik Törnberg

Ola Fredin är expert på att göra satellitbildsanalyser. Analyserna använder vi för att identifiera vilka klippor som kan värdefulla att ta sig till. Foto: Henrik Törnberg