Pär Ljusberg

Pär Ljusberg. Foto: Henrik Törnberg

Det finns mycket teknisk utrustning på en polarforskningsstation. På Wasa finns sju snöskotrar, fyra bandvagnar, två terrängbilar, två dieselgeneratorer, vattensystem med snösmältare, gasolsystem, elsystem med solpaneler samt en mängd annan teknisk utrustning och byggnader som måste hållas i funktionsdugligt skick.

En del av utrustningen är sådant vi måste ha för att kunna utföra vårt arbete; annat är rent livsnödvändigt för att vi skall kunna vara här och använda anläggningen.

Pär, Stefan och Ola är expeditionens tekniker. De har ansvar för att den tekniska utrustningen fungerar och är pålitlig. Det är ingen enkel uppgift. Vind, kyla och torr luft innebär hårda påfrestningar på utrustningen. Rör och ledningar fryser sönder, vinden blåser sönder allt som inte sitter helt fastskruvat och den torra luften gör att gummiledningar och packningar torkar och orsakar läckor.

Det är inte ovanligt att någon av teknikerna får stiga upp mitt i natten och gå ut i kyla och blåst för att ordna med generator eller gasregulatorer.

Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson.

Eftersom närmaste järnaffär finns i Kapstaden 470 mil härifrån, måste vi ofta hitta på alternativa lösningar eller tillverka egna reservdelar. I många situationer där man hemma skulle köpt nytt och bytt ut, måste vi här försöka reparera eller ibland låna en reservdel från någon mindre viktig installation.

Ola Eriksson

Ola Eriksson.

Vi har tillgång till en liten verktygsbod, men ingen verkstad där vi kan köra in och reparera terrängbilar och bandvagnar. Allt detta arbete måste göras utomhus. Föreställ er en lastbilsmekaniker där hemma som alltid var tvungen att arbeta utomhus i minusgrader och snålblåst, ofta i avsaknad av reservdelar.

Verkstaden utomhus

Verkstaden. Foto: Henrik Törnberg

Teknikerna sköter även om en stor del av den viktiga vardagliga driften av anläggningen, till exempel att hämta vatten, tanka generatorn, byta dasstunnor och gasflaskor allt efter behov.

Utan våra tekniker hade vi med största sannolikhet fått avbryta vistelsen här på Wasa och resa hem inom väldigt kort tid. Här kräver elektricitet, värme och vatten mycket arbete, sådant som vi hemma ofta tar för givet