Tack vare fint väder blev det ett par produktiva dagar vid en av våra nordligaste fältplatser, Straumsnutane.

Den här platsen ligger på västsidan av en isström (en ”flod” av is som rör sig snabbare än den omgivande isen och dränerar den här delen av inlandsisen) och vill vi se hur isnivån har förändrats i detta dynamiska område.

Läs hela blogginlägget på MAGIC-DML:s webbplats

Isströmmen sedd från luften

Isströmmen sedd från luften – det går att se glaciärsprickorna som öppnar sig på grund av spänningarna som uppstår när isen rör sig olika snabbt. Foto: Jon Harbor

Isström sedd från marken

Samma isström sedd från marken. Foto: Jon Harbor

Uppsättning av GPS-station

Sarah sätter upp GPS-stationen. Foto: Jon Harbor

Läger på isen

Vårt läger. Foto: Jon Harbor

Tält på isen

Det ena tältet är mötesrum och det andra är vårt badrum. Foto: Jon Harbor

Mycket av vår tid ägnas åt att vandra längs klippryggar som sticker upp ur isen. Foto: Jon Harbor

Isräfflor

Vi letar efter isräfflor eller flyttblock från perioder när isen var tjockare och flödade över åsen. Foto: Jon Harbor

Forskare som antecknar

Vi för noggranna anteckningar. Foto: Jon Harbor

Stenblock

Vi blir väldigt glada när vi hittar en stor bit kvartsrik material i stenblocken, eftersom det är de allra bästa proverna. Foto: Jon Harbor