Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expedition: Edens frusna lustgård

1 januari 2011 - 28 februari 2011 Seymourön

Edens frusna lustgård: på jakt efter eocena däggdjur

Spåren efter däggdjur och andra landlevande ryggradsdjur på Antarktis är fortfarande sällsynta. Nya exemplar av däggdjur, andra ryggradsdjur och växtfossil skulle ge oss en exaktare bild av Gondwanas biologiska mångfald och paleoekologi innan den sen-eocena nedisningen av Antarktis.
Stäng