Arctic Antarctica
FilterClear

Expedition: Pan-Arctic study of the effects of reindeer on tundra vegetation 2017

22 July 2017 - 4 August 2017 Semmeldalen, Svalbard

Till Svalbard för att undersöka hur betande djur påverkar vegetationen på tundran

22 July 2017

I sommar åker forskare från Umeå universitet till Semmeldalen på Svalbard för att inventerat renhägn, platser som är inhägnade för att stänga ute renarna så att de inte kan beta på dessa platser. Genom att sätta upp hägn kan forskarna se vilken effekt betning har vegetationen. Eftersom hängen suttit uppe i 15-20 år kan forskarna se skillnad på vegetationen innanför och utanför de avspärrade områdena.

Read the full blog post
Close