Emelie Axelsson från Stockholms universitet ska åka till Brooks Range i norra Alaska för att hämta sedimentära bergarter. Emelie berättar att dessa bergarter har bildats på havsbotten och beroende på vilka kontinenter som har funnits runt havsbassängen så får vi olika material i de sedimentära bergarterna. På så sätt kan vi använda bergarterna som vi plockar från Brooks Range till att rekonstruera hur kontinenterna har suttit ihop tidigare i historien.

Om bassängen har legat mellan två landmassor så får vi material från två olika ställen, medan om bassängen har varit kopplad till en kontinent så får vi material bara från den. På så sätt kan vi använda bergarterna för att ta reda på vilka kontinenter all sand har kommit ifrån och på så sätt kan vi pussla ihop Arktis bakåt i tiden och se vilka kontinenter som har suttit ihop med vilka och även titta på om Arktis har öppnats genom en dragkedjeeffekt eller om Arktis har öppnats rakt.

Musik: Perfect I am Not av Dexter Britain

About