Bilar på isen

Packat och klart strax innan jungfrufärden med näst intill max-last. Alla i teamet inkluderades i beslutet om var vi skulle lägga ribban för hur tungt vi lastade. Ett haveri på den antarktiska pustan kan medföra allvarliga konsekvenser. Vi enades om att ta med så mycket vi kunde men att inte överskrida föreskrivna maxvärden. Foto: Carl Lundberg