Under fältarbetet på Svalbard kommer forskarna bland annat att delta i ett urval av turer till Barentsburg och Pyramiden som deltagande observatörer och göra intervjuer med viktiga intressenter i Barentsburg och Longyearbyen, t.ex. researrangörer, entreprenörer och guider.

Syftet med den här pilotstudien är att bidra till en ökad medvetenhet om nuvarande och framtida strategier och planer för destinationsutvecklingen av de två ryska befintliga bosättningarna på Svalbard. Studien ska också bidra till att undersöka möjligheterna för ett samarbete mellan norska och ryska aktörer inom turismområdet på Svalbard.

Forskningsledare

Albina Pashkevich
Akademin industri och samhälle, Högskolan Dalarna, Borlänge