Tundra nordväst 1999 (TNW 99) var en fartygsbaserad forskningsexpedition till den kanadensiska arktiska övärlden och Alaska. Forskningen bedrevs inom fem temagrupper. Tema E handlade om effekter av klimatförändringar och miljöföroreningar i Arktis.

Tidplan

Juni–september 1999