Forskningen bedrevs inom fem temagrupper. Tema B handlade om biologisk mångfald på den arktiska tundran.