Säsongen 1999 deltog forskare från Stockholms universitet i det amerikanska forskningsprogrammet Scientific Ice Experiment (SCICEX) för att samla in marina geofysiska data från ubåt.

Forskningledare: Jan Backman och Martin Jakobsson, Stockholms universitet

NSIDC: SCICEX – Submarine Arctic Science Program

Institute of Marine Science