Forskningsprojektet undersöker hur arvet efter storskalig gruvindustri har påverkat samhällen i den nordiska delen av Arktis. Syftet är att undersöka hur de materiella och immateriella arv som gruvindustrier ger upphov till i Arktis påverkar möjligheterna att skapa hållbara samhällen där, i synnerhet under vilka omständigheter samhällen kan återanvända industrilämningar som kulturarv och resurser för att skapa hållbara post-industriella framtider.

Projektet har en komparativ ansats, där forskarna jämför erfarenheter från tre regioner i Arktis som är/har varit föremål för storskalig gruvdrift – Kiruna i Sverige, Qullissat på Grönland och Isfjorden på Svalbard. Forskningen bygger i huvudsak på data som måste samlas in genom fältstudier genom en multidisciplinär metodologi som kombinerar arkeologi, antropologi och kulturgeografi.

Forskningsledare

Dag Avango
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH