Ansamlingar av sedimentära lagerföljder på kontinentalsluttningen, så kallade contourites, fungerar som ett högupplöst arkiv bakåt i tiden. Genom att studera dessa är det möjligt att rekonstruera de oceanografiska och klimatologiska förändringar som har skett längs kontinenternas kanter.

Genom Framsundet strömmar det in varmt Atlantvatten till Arktis. Atlantvattnet cirkulerar genom hela Arktiska oceanen och strömmar sedan ut på den västra sidan av Framsundet. Vattnet har då blivit kallare jämfört med när det strömmade in i Arktis. Syftet med PREPARED är att undersöka och definiera nuvarande och tidigare oceanografiska mönster kring de två sedimentära ansamlingar som identifierats på den östra sidan av Framsundet. Utvärdering och rekonstruktion av den oceanografiska flödesregimen i det här området är viktig för att förstå utväxlingen av vattenmassor och värme genom Framsundet och skulle ge oss mer kunskap om ansamlingarna av sedimentära lagerföljder.

Forskningsprojektet genomfördes i samarbete med flera forskningsinstitut och universitet i Italien, Polen, Tyskland, Norge och Sverige.

Forskningsledare

Sam Fredriksson
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet

Ardo Robijn
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet