Expeditionen genomfördes i samarbete mellan Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och Polarforskningssekretariatet, som ett projekt inom SAMCoT (Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology). SAMCoT är ett center för forskningsbaserad innovation som inrättats av Norges forskningsråd, med NTNU som värd.

OATRC 2012 var ett första steg i ett nytt samarbete mellan NTNU och Polarforskningssekretariatet inom ramen för överenskommelsen Nordic Cooperation in Polar Research, som etablerades 2010.

Forskningen ombord

Ombord på Oden arbetade forskargruppen med:

 1. studier av havsisens och isbergens fysikaliska och mekaniska egenskaper,
 2. kvantifiering av egenskaperna hos drivande havsis och isberg under olika meteorologiska och oceanografiska förhållanden,
 3. bedömning av kvaliteten på väderprognoser från flera olika aktörer,
 4. utvärdering av modern teknologi för Arktisforskning, till exempel satellitsensorer, micro drones, laserscanner osv.,
 5. kartläggning av havsbotten med hjälp av Odens flerstråliga ekolod,
 6. studier av nedisning genom mätning av vattendroppar, väderförhållanden osv.,
 7. undersökning av Odens prestanda och framkomlighet i olika isförhållanden och i öppet vatten,
 8. studier av interaktion och processer när Oden bryter is,
 9. analys av hur effektiva olika scenarier för ice management är, samt
 10. studier inom ramen för arktisk miljöforskning, till exempel mätningar av turbulens, ljudnivå under vattnet och observationer av marina däggdjur osv.

Forskningsprojekten var indelade i tre huvudsakliga områden (work packages):

 • WP0: Pre-Cruise Activities
 • WP1: Metocean and Ice Data
 • WP2: Ice Management and Ship Manoeuvring Data

OATRC 2012 var inte en del av forskningsprogrammet SWEDARCTIC.

Forskningsledare

Sveinung Løset
Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU