Permafrosten utgör ett enormt potentiellt lager av växthusgaser i form av infruset kol och sediment. En ökad uppvärmning, som redan har observerats i området, ger ökad transport av vatten och sediment i floderna.

Syftet med det här forskningsprojektet var att undersöka vad en ökad upptining av permafrosten får för effekt på transporten av kol, näringsämnen och metaller från Sibirien till Arktiska oceanen i Lenaflodens avrinningsområde. Forskningen kommer att ge en ökad förståelse för hur långsiktiga storskaliga förändringar inom dräneringsområdet påverkar det material som transporteras av floderna och ut i den Arktiska oceanen och hjälper till att förstå konsekvenserna om jordens temperatur fortsätter att stiga.

Forskningsledare

Per Andersson
Naturhistoriska riksmuseet