Målet med projektet är att utveckla en ny modell för den glacialisostatiska justeringen (GIJ) på Svalbard och estimera den tektoniska landhöjningen under neogen genom att integrera nya data inlandsisens konfiguration under pleistocen.

För första gången kommer inlandsisens konfiguration med multipla isdomer samt dess avsmältning på Svalbard, baserat på kosmogen nucleiddaterade flyttblock och fjälltoppar, att tas med i beräkningarna. Beräknade postglaciala höjningsdata kommer att integreras från Franz Josef Land och Novaja Zemlja och den tektoniska landhöjningen i Svalbard och Nordnorge kommer att uppskattas. Dessutom kommer dendrokronologiska metoder, som tillämpas på drivved på Svalbard, att ge:

  1. datering av gamla strandlinjer,
  2. uppgifter om havsisförhållandena i Arktis i det förflutna, samt
  3. ge möjlighet att rekonstruera arktisk/subarktisk klimat.

Mätexpeditionen var en del i ett samarbetsprojekt, med deltagare från Norge, USA och Sverige.

Forskningsledare

Anne Hormes
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Arktisk geologi, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), Longyearbyen, Norge

Hans Linderholm
Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet