Prover av glacialt transporterade block samlades också in i området och daterades med kosmogen exponeringsmetodik. Tidigare har man trott att de var rester av morän från Saale-istiden för 150 000 år sedan, men nya rön indikerar att de kan vara över 1 miljon år gamla.

På Store Koldewey studerade forskarna också glaciala/glaciomarina sedimentsekvenser, som upptäcktes 1906/07, men som inte undersökts med moderna tekniker tidigare.

Forskningsledare

Christian Hjort
Institutionen för kvartärgeologi, Lunds universitet