Senkvartär glaciationshistoria i Jameson Land, Östgrönland.

Forskningsledare: Lena Adrielsson, Lunds universitet

Tidplan

Juli–augusti 2000