Expeditionen genomförs som en del i det internationella programmet GEOTRACES, som studerar marina biogeokemiska cykler av spårämnen och deras isotoper i världshaven.

Syftet med forskningsprojektet är att förbättra förståelsen av kolsystemet i Arktiska oceanen och närliggande hav. Forskarna kommer att undersöka hur fysiska och biogeokemiska processer återkopplar koldioxid och syrgas längs gränsen mellan Arktiska oceanen och norra Atlanten. Bland annat kommer forskarna att studera det marina karbonatsystemet, gasutbytet mellan hav och atmosfär, transport av antropogen koldioxid, biologisk syrgasmättnad och biologisk nettoproduktion.

Kunskap om kolsystemet är också viktigt för förståelsen av fördelningen av spårmetaller och dess isotoper i havet med avseende på deras livscykel, källor och sänkor.

Forskare

Adam Ulfsbo
Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Chief Scientist

Torsten Kanzow
Alfred-Wegener-Institut, Tyskland