Forskningsprojektets mål är att förbättra kunskapen om de processer som påverkar omfrysning av vatten i snö och firn, samt att leverera en förbättrad detaljnivå kring dessa. Projektet ska skapa en längre mätserie av väderdata från en automatisk väderstation och firntemperaturer från ett område på Svalbard utan tidigare motsvarande data.

Forskningsledare

Veijo Pohjola
Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet