Genom att observera och jämföra olika typer av forskning som bedrivs vid forskningsstationerna i Ny-Ålesund, intervjua forskare och analysera eventuella symboler för statlig närvaro i den byggda miljön kan forskarna studera i vilken omfattning forskningsstationer främjar politisk legitimitet för stater som vill ha inflytande i arktiska frågor.

Forskningsledare

Eric Paglia
Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH