Lämlar är fjällrävens huvudföda i stora delar av deras utbredningsområde. Särskilt intressant är den relativa betydelsen av överlevnad och rekrytering för svängningar i tillgången på fjällrävar och hur detta varierar med svängningar i lämmeltillgången. Sådan information är viktig för att öka förståelsen för varför det ofta är så stora svängningar i tillgången på djur i variabla områden som Arktis.

Studien bidrog också med viktig information om fjällrävens populationsdynamik som kan fungera som jämförelsematerial för framtida studier och studier i områden med starkare påverkan av globala förändringar än vad vi ser i vårt studieområde (t.ex. Skandinavien) – något som är väldigt viktigt i dag då mänsklig påverkan och klimatförändringar påverkar i stort sett alla ekosystem i världen idag.

Forskningsledare

Gustaf Samelius
Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)