För omkring 130 miljoner år sedan fanns inte den Arktiska oceanen. Kontinentaldriften gör att våra kontinenter och hav hela tiden förändras och nya bergskedjor, undervattensbergskedjor och djuphavsgravar skapas. Exakt hur Arktiska oceanen öppnades och hur berggrunden i Arktis geologiskt har utvecklats är omdebatterat.

Ett sätt att få svar på frågorna är att avgöra hur kontinentalplattorna som nu omger Arktiska oceanen tidigare satt ihop. Genom att bestämma ålder och ursprung för de sedimentära bergarter som utgör Brooks Range, får forskarna ytterligare en pusselbit som kan hjälpa oss att förstå hur den tektoniska utvecklingen av Arktis gått till.

Expeditionen kommer att genomföras tillsammans med forskare från Stanford University. Forskarna kommer att flygas ut till två sjöar där de tillbringar två veckor med att samla geologiska prover från strategiskt valda bergenheter. I den här arktiska miljön är trädgränsen låg och berggrunden exponerad på bergsryggarna.

Forskningsledare

Emelie Axelsson
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet