Forskningsprojektet kombinerar kunskap om nuvarande ekosystems funktion med data från förhistoriskt DNA för att generera vetenskapligt underbyggda förutsägelser om hur arktiska ekosystem kommer påverkas av framtida klimatförändringar.

Projektet ingick som en del av expeditionen Petermann 2015 med isbrytaren Oden. Forskargruppen arbetade i fält i Hall Land och Washington Land på Grönland samt på Ellesmereön i Kanada.

Forskningsledare

Anders Angerbjörn
Zoologiska institutionen, Stockholms universitet