Nya upptäckter inom arktisk geologi tyder på att bergskedjan Kaledoniderna sträckte sig längre norrut innan kontinenterna gled isär och Atlanten och Arktiska oceanen öppnade sig. Hur den nordliga fortsättningen av bergskedjan sedan har förskjutits är fortfarande oklart. Den mest sannolika modellen kräver att fortsättningen placeras någonstans i de centrala delarna av Brooks Range i Alaska.

Forskarna ska testa denna modell genom att omvärdera ålder, kemi och tektonisk betydelse på en uppsättning vulkaniska bergarter, som kan visa sig höra ihop med Kaledoniderna. Dessa nya data kan hjälpa till att avgränsa modeller över förskjutningen av den nordliga fortsättningen av Kaledoniderna.

Forskningsledare

Carl Hoiland
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet