Borrfartyget Vidar Viking (närmast) kunde hålla positionen under längre perioder tack vare det stöd som tillhandahölls av isbrytaren Oden (mitten) och Sovetskiy Soyuz (längst bort) under borrning av borrhålet M0004A vid 87'52.0'N, 136'111.2'E den 30 augusti 2004.

Borrfartyget Vidar Viking (närmast) kunde hålla positionen under längre perioder tack vare det stöd som tillhandahölls av isbrytaren Oden (mitten) och Sovetskiy Soyuz (längst bort) under borrning av borrhålet M0004A vid 87’52.0’N, 136’111.2’E den 30 augusti 2004. Foto: Martin Jakobsson

Målet för Arctic Coring Expedition, ACEX, var att kontinuerligt provta en drygt 400 m tjock sedimentsekvens som vilar på krönet av Lomonosovryggen i centrala Arktiska oceanen, ca 25 mil från Nordpolen. Dessa sediment representerar ett unikt naturligt klimat- och miljöarkiv som omfattar de senaste 55 miljoner åren. Det ingick också att ta prover från den underliggande berggrunden, för att bättre kunna förstå den Eurasiska bassängens bildning och utveckling. Det djupaste borrhålet nådde 427,9 m under havsbottnen som vid borrplatsen låg på drygt l 200 m vattendjup. Före ACEX fanns det inte någon kunskap om klimat- och miljöutvecklingen i centrala Arktis efter den senaste miljonårsperioden. l och med ACEX-kärnorna har vi fått lära oss att det fanns is i centrala Arktis mycket längre tillbaka i tiden än vad någon tidigare föreställt sig. l sediment som var ca 49-50 miljoner år gamla hittades massiva mängder av sporer frän en vattenlevande ormbunksväxt, Azolla. Idag lever den enbart i dammar och sjöar och är således en indikator för sötvattenförhållanden. Var Arktis ytvatten sött under någon årsmiljon för ca 50 miljoner år sedan? Ett äldre lager, som bildades för 55 miljoner är sedan innehöll mängder av ett mikrofossil som indikerar ytvattentemperaturer i Arktis om ca 20°C. Idag är ytvattentemperaturen i Arktis mindre än -1°C!

Se forskarrapport: IDOP Leg 302 – Arctic Coring Expedition (ACEX)