Vår tid på Carlini börjar närma sig sitt slut. Vi har avslutat vårt andra experiment på labbet och börjat packa vår utrustning och våra prover för att lämna plats åt andra forskare.

Detta experiment har fokuserat på hur bottenlevande alger från smältvattenbäckar och vattensamlingar tolererar förändring i salthalt. Dessa samhällen består främst av mikroskopiska kiselalger och cyanobakterier som bildar tjocka mattor på botten av grunda vattensamlingar. De har en fascinerande fysiologi och verkar vara väldigt tåliga för de extrema miljöpåfrestningar som de utsätts för här. Bland annat växer de under höga nivåer av UV-strålning, kraftiga variationer i salthalt samt regelbunden uttorkning. Trots detta bildar de snabbt biofilmer som producerar stora mängder syrgas och spelar en viktig roll i hur mycket näringsämnen som rinner ut i havet.

Provtagning

Provtagning vid en av smältvattenbäckarna runt Tres Hermanos. Foto: Mikael Hedblom

I samband med att glaciären smälter kan man tänka sig att dessa alger kan breda ut sig när det blir fler och större bäckar. Denna undersökning har bland annat tagit oss runt Potter-halvöns olika typer av habitat. Från pingvinkolonin vid Punta Stranger till sluttningar runt bergknallen Tres Hermanos, där de små stormsvalorna havslöpare har sina bon. Ut mot klipporna vid havet där de sydliga jättestormfåglarna håller till, vid smältvattenbäckar och olika vattendrag.

När man är på plats i Antarktis får man passa på att hinna med så mycket som möjligt. Vi har även deltagit i ett experiment som kollegor vid Dallmann-laboratoriet utfört på naturliga växtplanktonsamhällen (alger som lever i den fria vattenmassan), där fokus legat på temperatur- och salinitetsförändringar på grund av klimatförändringar. Vi har även samlat in kiselalger som växer fastsittande på makroalger (tång) för artbeskrivning och taxonomiskt arbete. I kombination med våra första studier på bottenlevande alger från havet, har vi lyckats täcka in alla de största habitaten för mikroskopiska alger runt King George Island. Efter att vi analyserat de resterande proverna hemma i Sverige hoppas vi utförligt kunna beskriva hur dessa nyckelspelare kan påverkas av ett förändrat klimat.

Kiselalg

Bottenlevande kiselalgmattor producerar stora mängder syrgas som släpps ut i atmosfären. Foto: Anders Torstensson

Makroalger

Mikroskopiska alger finns överallt. Även bladen av dessa makroalger (tång) är täckta av små mikroskopiska kiselalger. Foto: Anders Torstensson

Sommaren börjar gå mot sitt slut och nu är det inte längre de stora lugna elefantsälarna som dominerar stränderna på King George Island, utan de betydligt mer aggressiva sjölejon som nyligen anlänt norrifrån. Anders fick uppleva hur snabba sjölejon är på land när han blev jagad av en ilsken hanne. Det finns nästan ingen snö kvar längre, och nätterna börjar göra sig påminda här nere.

Sjölejon

Sjölejonen är snabba både på land och i vattnet. Foto: Mikael Hedblom

Om några dagar påbörjar vi vår resa hem via Chile. Denna gång korsar vi Drake-passagen i flygplan via den chilenska stationen på Fildes-halvön, en resa som tar ungefär två timmar.

Klart slut från Potter Cove!

Carlini

Nätterna är numera påtagliga vid Carlini-stationen. Foto: Anders Torstensson