Karta över Dronning Maud Land som visar existerande och eventuellt framtida seimiska mätstationer.

Karta över Dronning Maud Land som visar existerande och eventuella framtida seimiska mätstationer.

I december 2006 placerades en seismisk mätstation vid den svenska forskningsstationen Svea i västra Dronning Maud Land (DML) på Antarktis. Detta projekt började som en del av DROMNET-initiativet och förverkligades som ett samarbete mellan tyska Alfred Wegener Institute och Polarforskningssekretariatet. Tanken bakom DROMNET är att etablera ett permanent storskaligt och regionalt seismografiskt nätverk i Dronning Maud Land. Inom DROMNET-projektet inbegriper de vetenskapliga målen med placeringen vid Svea detektion av seismisk aktivitet och neotektoniska processer i DML. Dessutom kommer de seismografiska upptagningarna från Svea att användas för att ge ytterligare information om strukturer och fysiska egenskaper i jordskorpan och i övre jordmanteln under stationen.

Se forskarrapport Deployment of a seismic recording station at Svea, Dronning Maud Land, Antarctica