Över en fjärdedel av koldioxiden i atmosfären absorberas av haven. Södra ishavet står för omkring 40 procent, men enligt vissa modeller har Södra ishavets förmåga att absorbera koldioxid försvagats av starkare västliga vindar på södra halvklotet. Vindarna driver upp koldioxidmättat vatten till ytan igen, vilket skulle kunna öka halten av växthusgaser i atmosfären och därmed påskynda den globala uppvärmningen.

Syftet med forskningsprojektet var att samla in sedimentprover från sjöar och mossar på västra sidan av subantarktiska öar, till exempel Sydgeorgien. Genom att undersöka förekomsten av vinddrivna aerosoler och andra indikatorer i proverna, går det att fastställa förändringar i styrkan hos de västliga vindarna över Södra ishavet under de senaste 12 000 åren. Denna data kan sedan användas i globala klimatmodeller för att testa om tidigare förändringar i vindstyrka på södra halvklotet kan förklara tidigare variationer av koldioxid i atmosfären.

Jag deltog i tredje etappen av Antarctic Circumnavigation Expedition (ACE). Planen var att samla in torvkärnor vid Rogged Bay på västra kusten av Sydgeorgiens sydspets, men vädret gjorde det tyvärr omöjligt att gå i land där. Plan B var att ta oss till Husvik, Stromness Bay, för att ta nya torvkärnor från en torvmosse där jag samlat in prover för 22 år sedan, men den hårda vinden och snön gjorde att vi inte kunde gå i land där heller.

Följande dag tillbringade vi två timmar vid Saint Andrews Bay, men utan riktiga förhoppningar om att hitta någon torv, eftersom dalen består av ett sandurfält nedanför tre olika glaciärer. Landskapet var dessutom snötäckt, vilket gjorde det omöjligt att urskilja de bevuxna områden som kan indikera torvlagringar. Sammanfattningsvis lämnade vi alltså Sydgeorgien utan torvkärnprover.

ACE hade ett mycket strikt tidsschema då det ombord fanns 22 olika forskningsprojekt inriktade på hav, land, och atmosfär. Vi var alltså medvetna om risken att inte få några bra prover under etappen. Som tur var så var etapp 1 och 2 mer framgångsrika och lyckades samla in en hel del prover. Skulle jag göra om det? Jag tror det, för det är alltid en upplevelse och det känns fantastiskt att få möta olika typer av människor.