Första etappen avreste från Kapstaden i Sydafrika 20 december 2016. I slutet av februari 2017 inleds den tredje etappen från Punta Arenas i södra Chile. Ombord på forskningsfartyget Akademik Treshnikov finns forskargrupper från hela världen.

Nathalie Van der Putten från Geologiska institutionen vid Lunds universitet kommer att delta i expeditionens tredje etapp, som går mellan Punta Arenas i Chile och Kapstaden i Sydafrika. Nathalie kommer att arbeta inom ett paleoklimatologiskt forskningsprojekt som mäter förändringar i havets förmåga att ta upp koldioxid.

Om forskningsprojektet

Mer än en fjärdedel av koldioxiden i atmosfären tas upp av haven. Södra ishavet tar upp omkring 40 procent, men enligt vissa modeller har havets förmåga att ta upp koldioxid minskat på grund av att vindstyrkan i det södra halvklotets västvindbälte har ökat. Västvindbältena är de områden på jorden där den vanligaste vindriktningen är västlig. Vindarna drar upp koldioxidmättat havsvatten till havsytan, vilket kan innebära att koldioxidhalten i atmosfären ökar och kan bidra till en snabbare uppvärmning.

Genom att rekonstruera historiska förändringar i södra halvklotets västvindbälte, kan forskarna få en bättre förståelse för hur de har påverkat havets upptag av koldioxid.

Under exeditionen kommer forskarna att gå iland på flera subantarktiska öar, bland annat Sydgeorgien. Längs öarnas västra kuster ska de samla in sedimentprover från sjöar och myrar. Genom att undersöka mängden partiklar som transporterats med vinden, går det att skapa dataserier över västvindbältets förändringar de senaste 12 000 åren. Dessa data kan sedan användas i globala klimatmodeller.

Forskningsledare

Dominic A. Hodgson
British Antarctic Survey

Svensk deltagare

Nathalie Van der Putten
Geologiska institutionen, Lunds universitet