Nathalie Van der Putten från Geologiska institutionen vid Lunds universitet kommer att delta i expeditionen Antarctic Circumnavigation Expedition (ACE) som är Swiss Polar Institutes första forskningsexpedition i Antarktis. Expeditionen är uppdelad i tre etapper och rutten går runt hela den antarktiska kontinenten.