Det här forskningsprojektet kopplade ihop kemiska och fysiska processtudier för att öka förståelsen av drivkrafterna bakom produktion av naturligt producerade halokarboner samt flödet av dessa mellan hav och atmosfär i Södra ishavet under vintertid. Halokarboner är en grupp lättflyktiga organiska föreningar, som fungerar som växthusgaser. De naturligt producerade halokarbonerna är också en av de största källorna till bromoxid och kloroxid i atmosfären, vilka är de ämnen som bidrar till nedbrytningen av ozon. Fram till nu fanns kunskap om processerna under vår och sommar, men ingen forskning hade tidigare bedrivits under den mörka och kalla delen av året.

Forskarna studerade de processer som styr fördelningen av halokarboner i havsvatten, atmosfär, snö och is genom att utföra fältexperiment under en expedition med det tyska forskningsfartyget Polarstern. Projektet var ett samarbete mellan svenska, engelska och franska forskare, där atmosfäriska och marinkemiska processer kopplas ihop. Dessutom samarbetade forskarna med isbiologigruppen ombord.

Forskningsledare

Katarina Abrahamsson
Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet