Polarforskare från Göteborgs universitet deltar vintern 2019 i en forskningsexpedition till Amundsenhavet. Expeditionen är en del av det amerikansk-brittiska samarbetet International Thwaites Glacier Collaboration – ett femårigt forskningsprogram för att förstå i vilken utsträckning Thwaitesglaciären i Västantarktis kan komma att bidra till den globala höjningen av havsnivån.

Läs mer om expeditionen