Variationen i salthalt (S), havsytans  temperatur (SST, ° C), klorofyll a fluorescens  (chl, μg/l)  och syre (μmol/kg) längs rutten. Indikationer (prickade  linjer) visar de ungefärliga platserna för  subantarktiskt område (SAZ), polarområde (PZ),  iskanten (Miz) och polynya vid Rosshavet (RP) utmed Odens rutt.

Variationen i salthalt (S), havsytans temperatur (SST, ° C), klorofyll a fluorescens (chl, μg/L) och syre (μmol/kg) längs rutten. Indikationer (prickade linjer) visar de ungefärliga platserna för subantarktiskt område (SAZ), polarområde (PZ), iskanten (Miz) och polynya vid Rosshavet (RP) utmed Odens rutt.

Målet med projektet ombord på Oden Southern Ocean 2006/07 var att finna algoritmer för att bestämma koldioxidhalten i ytvattnen med hjälp av en kombination av satellitdata och fartygsbaserade mätningar på parametrar såsom klorofyll, temperatur, salthalt, syrgashalt, koldioxid. Under expeditionen Oden Southern Ocean 2006/07 mättes dessa parametrar varje minut under två veckors tid fram tills expeditionens slut i Rosshavet, Antarktis. Satellitdata av klorofyll och temperatur från dessa veckor har i efterhand erhållits från NASA och används tillsammans med multilinjär regression för att utvärdera algoritmer för att beräkna koldioxidhalten i ytvattnet. De beräknade värdena valideras gentemot uppmätta koldioxidhalter (samarbete med Dr. A Fransson).

Se forskarrapport  Ship-based observations and remotely sensed data for the evaluation of the carbon dioxide system in the Southern Ocean