Atmosfärradarn MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica) används till att studera vindar, turbulens och lagerstrukturer i atmosfären. Efter två års observationer vid den norska forskningsstationen Troll, flyttades radarn till den indiska forskningsstationen Maitri i januari-februari 2014.

MARA radarn. Foto: Lars-Göran Vanhainen

MARA radarn. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Vid Maitri observerar MARA meteorologiska förhållanden över plan terräng i närheten av kusten, istället för den bergiga miljön vid Troll. I den övre atmosfären har MARA tidigare undersökt minimi- och uppåtgåendefaserna under solcykeln, nu undersöks istället den nedåtgående fasen.

Den kraftiga storm som drog fram under de sista dagarna i oktober 2014 orsakade omfattande skador på antennfältet. Reservdelar togs fram och skeppades över till forskningsstationen Maitri, och i januari 2015 flögs ett reparationsteam in från Kapstaden. Antennfältet reparerades och den 22 januari kunde observationerna återupptas.

MARA är nu åter i funktion och övervakas av våra indiska kolleger på plats. Data överförs i realtid via Indien och presenteras på en webbsida. Hittills har vi sett meteorologiska data som både liknar och skiljer sig från observationerna vid Troll. Bland annat visar observationerna de mycket kraftiga vågstrukturer som påverkar stabila lager långt ner i atmosfären vid forskningsstationen Maitri.

Satheesan Karathazhiyath och Sourav Chatterjee från NCAOR i Indien, utför reparationsarbete på antennställningen. Ställningen är uppbyggd av aluminium och bamburör. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Satheesan Karathazhiyath och Sourav Chatterjee från NCAOR i Indien, utför reparationsarbete på antennställningen. Ställningen är uppbyggd av aluminium och bamburör. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Satheesan Karathazhiyath justerar in en antenn till rätt frekvens. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Satheesan Karathazhiyath justerar in en antenn till rätt frekvens. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Maitri station. Cirka 20 personer övervintrar här varje säsong. Man utför t.ex magnetiska, seismiska och meterologiska mätningar och sköter också om driften av MARA radarn. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Maitri station. Cirka 20 personer övervintrar här varje säsong. Man utför t.ex magnetiska, seismiska och meterologiska mätningar och sköter också om driften av MARA radarn. Foto: Lars-Göran Vanhainen

En pingvin besökte Maitri under några dagar. Den hittades senare död en bit från stationen. Foto: Lars-Göran Vanhainen

En pingvin besökte Maitri under några dagar. Den hittades senare död en bit från stationen. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Ankomst till Antarktis med ett Iljusin 76TD transportflygplan. Foto: Lars-Göran Vanhainen. Foto: Lars-Göran Vanhainen

Ankomst till Antarktis med ett Iljusin 76TD transportflygplan. Foto: Lars-Göran Vanhainen. Foto: Lars-Göran Vanhainen